Presentation av Korskyrkan i Vetlanda

Vad den är:

Korskyrkan i Vetlanda är en gren av Kristi kyrka. Den är en del av samfundet Equmeniakyrkan.

Vad den erbjuder:

Gudstjänstgemenskap

Varje söndag anordnas gudstjänst i kyrkan där alla är välkomna att deltaga.


Guds ords förkunnelse.

Vid varje gudstjänst förkunnas Guds ord. Vi tror att kristen förkunnelse föder tro i människors hjärtan, Romarbrevet 10:17.

Olika gemenskapsformer för hela familjen.

Hela familjen inbjuds till olika aktiviteter i kyrkan.

Dop

Föräldrar är välkomna att bära fram sina barn till det kristna dopet. När vuxna önskar döpas lånar vi i regel någon av de andra kyrkorna, där vi kan döpa genom nedsänkning.

Nattvard

I regel firar vi nattvard en gång i månaden i samband med en gudstjänst. Vi har öppet nattvardsbord där alla är välkomna att deltaga.


Enskild själavård.

Pastorn står, utan ersättning, till förfogande för samtal, själavård och bikt. Ingen som helst form av journalföring sker. Vår pastor har ABSOLUT tystnadsplikt.

Medlemskap


Var och en som tror på Jesus som sin Herre och Frälsare samt är döpt är välkommen att bli medlem i Korskyrkans församling. Pastorn står till förförfogande för samtal för den som önskar bli medlem.

Vigsel och jordfästning.

Korskyrkan erbjuder även sådana kyrkliga handlingar som vigsel och jordfästning. Tag i sådana fall kontakt med pastorn!