PROGRAM

Oktober 2023

För november och december månads program hänvisar vi till Facebooksidan "Korskyrkan i Vetlanda" !

September 2023  Oktober 2023   Övrig information
 

Söndagen den 1 oktober

10.00

Gudstjänst

Predikan: Anna-Lena Axelsson.
Sång av Ulrika Fischer. Mötesledare: Anders Bengtsson.

Tisdagen den 3 oktober

19.00

Ekumenisk bön i Friförsamlingen

Onsdagen den 4 oktober

18.00

Kvällssyföreningen

Söndagen den 8 oktober

10.00

Gudstjänst

Predikan: Sven-Åke Österberg. Mötesledare: Berndt Isaksson.

Tisdagen den 10 oktober

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Torsdagen den 12 oktober

11.00

Bibelstudium med elvakaffe

Curt Axelsson.

Söndagen den 15 oktober

10.00

Gudstjänst

Predikan: Leif Jardbring.
Sång av Moa Ohlsson. Mötesledare: Cristina Gustavsson.

Tisdagen den 17 oktober

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Onsdagen den 18 oktober

18.00

Kvällssyföreningen

Lördagen den 21 oktober

18.00

Cafékväll

med Veronica Malmberg-Lätth.
Sång av Lotta Wigelius.

Söndagen den 22 oktober

10.00

Gudstjänst

Berth Nilsson. Mötesledare: Sven-Åke Österberg.

Tisdagen den 24 oktober

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Torsdagen den 26 oktober

11.00

Bibelstudium med elvakaffe

Curt Axelsson.

Lördagen den 28 oktober

18.00

Kvinnofrukost

med My Engström. För mera info klicka här!

Söndagen den 29 oktober

10.00

Gudstjänst

Predikan: Sven-Åke Österberg. Mötesledare: Elisabet Hellberg.
Nattvard.

Tisdagen den 31 oktober

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.September 2023  Oktober 2023   Övrig information