PROGRAM

September 2023

För november och december månads program hänvisar vi till Facebooksidan "Korskyrkan i Vetlanda" !

September 2023  Oktober 2023   Övrig information 

Söndagen den 3 september

10.00

Gudstjänst

Predikan: Sven-Åke Österberg
.
Sång av Christina Österberg. Mötesledare: Leif Jardbring.

15.00

Bön

18.00

Bön

Tisdagen den 5 september       

17.00

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Onsdagen den 6 september

18.00

Kvällssyföreningen

Torsdagen den 7 september

19.00

Ekumenisk bön i Missionskyrkan

Söndagen den 10 september

10.00

Gudstjänst

Predikan: Rune Olsson
.
Sång av Conny och Marie Johansson. Mötesledare: Anders Bengtsson.

Tisdagen den 12 september

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Torsdagen den 14 september

11.00

Bibelstudium med elvakaffe

Curt Axelsson.

Söndagen den 17 september       Obs tiden!

11.00

Ekumenisk Gudstjänst i Vetlanda kyrka

"var den du är veckan"

Tisdagen den 19 september

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Onsdagen den 20 september

18.00

Kvällssyföreningen

Söndagen den 24 september

10.00

Gudstjänst

Predikan: Sven-Åke Österberg. Mötesledare: Anna-Lena Axelsson
.

Tisdagen den 26 september

17.30

Kyrkan är öppen för bön och stillhet.

Torsdagen den 28 september

11.00

Bibelstudium med elvakaffe

Curt Axelsson.

 September 2022  Oktober 2023   Övrig information