Vi tror på Bibeln som Guds ofelbara ord:

Bibeln är Guds inspirerade ord som Gudsmänniskor genom tiderna har fått förmedla till kommande generationer. Vi tror på Bibelns 66 böcker som Guds rena och oförfalskade ord som håller för tid och evighet. Bibelns vittnesbörd om sig själv finner vi exempelvis i : 1 Tess 2:13, 2 Pet 1:21, 2 Tim. 3:16.

Vi tror på en treenig Gudom:

Gud är En med likväl manifesterad i tre personer – Fadern, Sonen och den Helige Ande.  Detta är ofattbart för vårt mänskliga förstånd, men likväl Bibelns tydliga undervisning.

Vi tror på att Jesus är född av jungfru Maria:

När Jesus vandrade här på jorden så var han 100 % människa och samtidigt 100% Gud – sann människa och sann Gud. Även den ”ekvationen” övergår vårt mänskliga förstånd, men den är likväl vår tro eftersom det är Bibelns tydliga vittnesbörd om Jesus. Hans tillblivelse i Marias sköte skedde utan någon mans inblandning. Matt.1:18 ”Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande".

Vi tror på dopet till Kristus:

Genom tron på Jesus som Frälsare och Herre, blir människan redan här i tiden född på nytt. Som metodister anser vi att dopet är påbjudet av Jesus Kristus i Missionsbefallningen i Matt. 28: 19. I dopet till Kristus blir vi döpta till hans död, begravning och uppståndelse. Vi döper människor i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

Vi tror på dopet i den Helige Ande:

Dopet i den Helige Ande erbjuds alla dem som tror på Jesus Kristus som Frälsare. I Andedopet vill Jesus skickliggöra oss för vårt lärjungaskap och utrusta oss med Andens nådegåvor enligt bland annat 1 Kor 12. Vi tror att alla dessa nådegåvor, inklusive tungomålstalets nådegåva, är ämnat för kristna i alla tider och inte enbart under den första kristna tiden.

Vi tror på helgelsens nödvändighet:

Bibeln lär oss att utan helgelse får ingen se Gud. Helgelsen handlar om hur Guds nåd får utföra ett pågåendeverk i vårt liv, vars mål och syfte är att göra oss mer och mer lika Jesus. Heb. 12:14, 1 Kor 1:30,  2 Kor 3:18, Fil. 3:12-14

Vi tror på Gudomligt helande av sjuka:

Vid flera tillfällen uppmanar oss Bibeln till förbön för sjuka, både när det gäller fysiska och psykiska sjukdomar. Jesus är Läkaren som kan hela alla våra sjukdomar, eftersom han bar dem för oss upp på korset. Mark 16:18; Jak. 5:14-16; 1 Pet. 2:24; Matt. 8:17; Jesaja: 53:4-5)

Vi tror på att judafolket alltjämt är Guds egendomsfolk:

Judafolket har inte ännu erkänt Jesus från Nasaret som Messias och Guds Son, men enligt Bibelns profetior kommer de att göra det i ändetiden. Då blir de kristna (församlingen) och judafolket tillsammans likt inympade grenar i ”ett ädelt olivträd” dvs. i Jesus Kristus. Rom. 9-11 är tre kapitel som tydligt undervisar om detta. Likaså tror vi på Bibelns löften om att landet Israel tillhör judafolket enligt Guds egna löften till Abraham, det land som judafolket återfick 1948. Där skall de också få bo till dess att Jesus kommer åter.

Vi tror på Jesu tillkommelse och ett evigt liv:

Bibelns löfte är att Jesus ska komma tillbaka en dag, och tidstecknen ger oss all anledning att tro att Han snart, mycket snart är här. Han ska komma för att hämta alla dem som tagit emot Honom som sin personlige Frälsare, för att föra oss till Guds eviga himmel. Detta uppryckande av de frälsta från jorden skall ske i ett ögonblick, och enligt 1 Tess 4:15-17 skall det ske ett möte i skyn mellan Jesus och de frälsta, för vidare avfärd till den eviga saligheten.

Vi tror på frälsningen i Jesus allena:

Bibeln lär att vi alla har syndat och berövats den härlighet som vi en gång skapades i och för. Men genom tron på Jesus får den enskilda människan på nytt en ställning som Guds barn, frälsta av nåd. Rom 3: 10, 23. Rom 3:23,  5:12, 1 Joh. 3:8